Mete Tevetoğlu

Dr. Mete Tevetoğlu 2001 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Özel Hukuk ve Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans ve Özel Hukuk alanında Doktora derecesi sahibidir. Çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapmış; mesleki kariyerinde avukatlık, hukuk danışmanlığı ve bilirkişlik görevlerinde bulunmuş, kitaplar, makaleler, tercümeler yayınlamış, çok sayıda özel hukuk eğitimi vermiştir. Dr. Tevetoğlu uyuşmazlık çözümü, sermaye piyasası hukuku, teknoloji & fikri mülkiyet hukuku, oyun hukuku, şirketler hukuku alanlarında çalışmaktadır.